Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında e-Bildirge Sistemindeki Duyuru

SGK’nın e-bildirge sistemini girip, 2020/Ocak ayı bildirgesi seçildiğinde karşımıza” Bilindiği üzere “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” ortak alınması ile ilgili, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanan  Genel  Tebliğ  hükümlerine  göre,  söz konusu   uygulamaya 1/1/2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilmiş olup, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri (SGK işyeri tescil kütüklerinde faaliyette bulunulan alan kısmı “Genel Bütçe Kapsamında” olarak işaretlenenler) hariç olmak üzere 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır.

İşyerinizin 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden biri olmasına rağmen e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderemiyor iseniz tescil bilgilerinizin güncellenmesi amacıyla işyerinizin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Diğer taraftan, e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerimizin 2020/Ocak  ayından  itibaren  e-Bildirge   v.1   yerine   e-Bildirge  v.2  uygulamasını  kullanmaları gerekmektedir.   e-Bildirge  v.2  uygulamasına  ulaşmak  için  tıklayınız.”  “şeklinde bir   duyuru çıkmaktadır.

Buna göre;

−2020/Ocak ayından itibaren sigortalıların prime esas kazançları ile hizmetleri yetkili vergi dairesine verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile SGK’ ya bildirilecektir.

−2019/Aralık  ayı    ve  önceki  ay/dönemlere ait  sigortalıların  prime  esas  kazançları  ile hizmetleri ise eskiden olduğu gibi e-bildirge sistemi üzerinden bildirilecektir.

−5018  sayılı  Kanuna  ekli  (I)  sayılı  cetvelde  sayılan  kamu  idareleri  (SGK  işyeri  tescil kütüklerinde  faaliyette  bulunulan  alan  kısmı  “Genel  Bütçe  Kapsamında”  olarak işaretlenenler) ise eskiden olduğu gibi bildirimlerini e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi ile yapmaya devam edeceklerdir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında e-Bildirge Sistemindeki Duyuru