Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

6 Şubat 2020

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.   2872 sayılı Çevre Kanunu’na eklenen Geri Kazanım Katılım Payı başlıklı Ek Madde 11’de yurt  içinde  piyasaya  arz  edilen  ve  Kanunun  Ek-1  sayılı  listesinde  yer  alan  ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edileceği hüküm altına alınmıştı.

Read more

2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

27 Ocak 2020

2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları “Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2063)” yayımlanmıştır.

Read more

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı.

13 Ocak 2020

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı.   2872 sayılı Çevre Kanunu’na eklenen Geri Kazanım Katılım Payı başlıklı Ek Madde 11’de  yurt içinde piyasaya  arz  edilen  ve  Kanunun  Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından,

Read more