Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ülke Genelinde Uygulanması 1 Temmuz 2020 Tarihinde Ertelendi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ülke Genelinde Uygulanması 1 Temmuz 2020 Tarihinde Ertelendi   21/12/2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim  Hizmet Beyannamesi  Genel  Tebliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Tebliğ  ile Muhtasar   ve   Prim   Hizmet Beyannamesi   Genel Tebliğine eklenen  “Uygulamaya Geçişin Yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4’üncü maddesinde; Devamı..

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1/3/2020 Tarihine Ertelendi.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1/3/2020 Tarihine Ertelendi. Bilindiği üzere 01/6/2017 tarihinden itibaren Kırşehir, 1/1/2018 tarihinden itibaren Amasya, Çankırı ve Bartın illerinde pilot çalışması yapılan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01/1/2020 tarihi itibariyle tüm Türkiye genelinde geçilecekti. Devamı..

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderilmesi için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk” veya “Elektronik Beyanname Aracılık” Sözleşmelerinin yenilenmesi (güncellenmesi) GİB Duyurusu

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderilmesi için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk” veya “Elektronik Beyanname Aracılık” Sözleşmelerinin yenilenmesi (güncellenmesi) GİB Duyurusu GİB internet sayfasında 17/01/2020 Tarihinde yapmış olduğu duyurusunda özetle; Devamı..

Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi Dönem Değişikliği

Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi Dönem Değişikliği   Bilindiği üzere; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçmiştir. Devamı..

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması İle İlgili Olarak VUK Sirküleri Yayınlandı.(Sirküler 122)

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması İle İlgili Olarak VUK Sirküleri Yayınlandı.(Sirküler 122) Devamı..