Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Kira Gelirleri İstisna Tutarı

Kira Gelirleri İstisna Tutarı Devamı..

Gelir Vergisi Stopaj Oranları

Gelir Vergisi Stopaj Oranları (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67-68-72) Devamı..

Gayrimenkul Kiralarını Bankadan Ödeme Mecburiyeti

Gayrimenkul Kiralarını Bankadan Ödeme Mecburiyeti   Maliye Bakanlığı tarafından, Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 268 seri numaralı “Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile kira tahsilat ve ödemelerinin Banka ve PTT idarelerince düzenlenen belgelerle tevsiki (İspatlama) Devamı..