Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Gelir Vergisi Stopaj Oranları

19 Ocak 2020

Gelir Vergisi Stopaj Oranları (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67-68-72)

Read more

Gayrimenkul Kiralarını Bankadan Ödeme Mecburiyeti

10 Ocak 2020

Gayrimenkul Kiralarını Bankadan Ödeme Mecburiyeti   Maliye Bakanlığı tarafından, Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 268 seri numaralı “Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile kira tahsilat ve ödemelerinin Banka ve PTT idarelerince düzenlenen belgelerle tevsiki (İspatlama)

Read more