• Finansal Yönetim Hizmetleri

  İşletmenizin belirli finansal hedeflere ulaşabilmesi için mali durumunuzu birlikte yönetiyoruz. Vizyon/Strateji/Hedeflerinin Belirlenmesi, Faaliyet ve Hizmet Sunum Modellerinin Oluşturulması, Fonksiyonel Yapılanma, Süreç, Politika ve Prosedürlerinin Yeniden Yapılandırılması, Hizmet Seviyelerinin ve Performans Kriterlerinin Belirlenmesi, Analiz ve Değerlendirme, Dönüşüm Uygulama Yol Haritası,

 • Mali Danışmanlık

  Şirketler Hukuku Danışmanlığı, Kuruluş İşlemleri, Vergi Uyuşmazlığı Danışmanlığı, Kurumsal Vergi Danışmanlığı, Bireysel Vergi danışmanlığı, Finansal Konularda vergi Danışmanlığı, Mali Hukuk Danışmanlık ve Destek Hizmetleri, Şirket Birleşme Satış ve Satın alma Danışmanlığı, Sosyal Güvenlik Danışmanlığı,

 • Vergi Danışmanlığı

  Vergi ve SGK mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile, değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi, Aylık beyannamelerin kontrolü, Şirket uygulamalarının muhasebe ve vergi yönünden takip ve kontrolü, Şirket yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması, Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi , Yıllık beyannamelerin hazırlanması, Serbest bölge uygulamaları,

 • Sosyal Güvenlik

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku hizmetleri, İşçi-İşveren Yükümlülükleri, İş ve Sosyal Güvenlik Davalarında Destek Hizmetleri, Şirket taahhüdü altında bulunan projelerde asgari işçilik hesaplamaları, Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulamalar, Tüm İş Sözleşmeleri hizmetleri, Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması, İş Kazaları, İşsizlik Sigortası,

 • Kurum kazançlarının vergilendirilmesi

  Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri, Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler, Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler, Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar,

 • Ticari Kazançların Vergilendirilmesi (Gelir Vergisi)

  • Ticari Faaliyetlerin Özellikleri, • Şahıs Şirketlerinin Ortaklık Yapısı ve Vergilendirmede özellik arz eden hususlar, • Bilanço esasına tabi Birinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi, • İşletme Hesabı esasına tabi İkinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi, • Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş Koşulları, • İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş Koşulları,

 • Beyanname Hizmetleri

  K.D.V.          : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması, MUHTASAR    : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı Raporlanması, GELİR           : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü,

 • Şirket Faaliyet İşlemleri

  Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited), Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı, Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu, Anonim Şirket Kuruluşu, Limited Şirket Kuruluşu, Adi Ortaklık   Kuruluşu, Şahıs Firması Kuruluşu, Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm), Sermaye Artırımı ve Sermayeye dair rapor düzenleme, Hisse Devri, Adres Nakli, Şube, Depo,

 • KDV İadesi

  KDV iadesi prosedürü firmalar için oldukça uzun ve çaba harcanmasını gerektiren bir süreçtir. Bu işlemlerden sonuç almak ancak Vergi İdaresi ile uyumlu bir çalışma ile mümkün olabilmektedir. Tasdik raporunun düzenlenmesi, nakit iadenin alınması ve teminatların çözülmesi sürecinde sunduğumuz hizmetler idari süreci hızlandırmak suretiyle şirketlere avantaj sağlamaktadır.

 • Denetim Hizmetleri

  Şirketin yürürlükteki yasalara, genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkelerine, modern işletmecilik anlayışı ve karlılık prensibine göre denetlenmesi iç denetimin konusunu oluşturmakta olup bu hizmet deneyimli kadrolarımız tarafından verilmektedir. Firmaların hesap ve kayıt düzeni ile finansal tablolarının doğruluğunun, güvenirliğinin, genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygunluk derecesinin araştırılması ve sonuçlarının ilgili

 • Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi

  • TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi, • TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi, • İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri, • Yurt dışın da Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, • Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi,

 • Menkul Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi

  • TL ve Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Faiz Geliri Vergilendirilmesi, • Hazine Bonosu Faiz Geliri Vergilendirilmesi, • Eurobondlardan elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi, • Yurt dışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi, • Kar Paylarının (Temettü Geliri) Vergilendirilmesi, • Repo Faiz Geliri Vergilendirilmesi, • Borsa Alım, Satım Kazancı