Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2021 Yılı Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

20 Şubat 2021

2021 Yılı Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel Brüt aylık tutarı 4.169,88 TL‘den fazla olan çalışanlar için 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz.

Read more

2021 Yılı Haçlar ve Maktu Tutarlar

20 Şubat 2021

2021 Yılı Haçlar ve Maktu Tutarlar

Read more

2021 Yılında Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması

19 Şubat 2021

2021 Yılında Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması

Read more

2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.

19 Şubat 2021

2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

Read more

2020 Yılı Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması

10 Şubat 2020

2020 Yılı Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması Ticari Kazanç ve Serbest meslek kazanç sahipleri Binek Otomobillerin Giderlerine ve Amortisman ayrılmasında (Gider Kısıtlaması) değişikliklerle, işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir.

Read more

Gelir Vergisi Beyannamesinde İstisna ve Beyan Sınırı

31 Ocak 2020

Gelir Vergisi Beyannamesinde İstisna ve Beyan Sınırı

Read more

2020 Yılı Haçlar ve Maktu Tutarlar

31 Ocak 2020

2020 Yılı Haçlar ve Maktu Tutarlar

Read more

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

20 Ocak 2020

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

Read more

2020 Yılı Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

20 Ocak 2020

2020 Yılı Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel Brüt aylık tutarı 3.673,82 TL‘den fazla olan çalışanlar için 1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz.

Read more

Yurtiçi Gündelikler

19 Ocak 2020

Yurtiçi Gündelikler 01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 dönemi için

Read more

Demirbaş ve Amortisman Sınırı

19 Ocak 2020

Demirbaş ve Amortisman Sınırı

Read more

Defter Tutma Hadleri

19 Ocak 2020

 Defter Tutma Hadleri 01.01.2021 Tarihinden İtibaren,

Read more

Çocuk Yardımı

19 Ocak 2020

Aile ve Çocuk Yardımları   Prime esas kazançlardan istisna tutulacak çocuk yardımı ve aile yardımı (zammı) tutarları: 2021 yılı istisna rakamları aşağıda verilmiştir: SGK 01.01.2021 – 31.12.2021 Çocuk Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %2 ) 71,55 TL (3.577,50 x %2) Aile Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %10 ) 357,75  (3.577,50 x % 10)   2020 yılı istisna rakamları aşağıda verilmiştir: SGK 01.01.2020 – 31.12.2020 Çocuk Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %2 ) 58,86 TL Aile Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %10 ) 294,00 TL   2019 yılı istisna rakamları aşağıda verilmiştir: SGK 01.01.2019 – 31.12.2019 Çocuk Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %2 ) 51,17 TL Aile Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %10 ) 255,84 TL  

Read more

2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

19 Ocak 2020

2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları 2020 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.

Read more