Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2021 Yılı Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

2021 Yılı Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel Brüt aylık tutarı 4.169,88 TL‘den fazla olan çalışanlar için 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz. Devamı..

2021 Yılı Haçlar ve Maktu Tutarlar

2021 Yılı Haçlar ve Maktu Tutarlar Devamı..

2021 Yılında Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması

2021 Yılında Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması Devamı..

2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.

2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Devamı..

2020 Yılı Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması

2020 Yılı Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması Ticari Kazanç ve Serbest meslek kazanç sahipleri Binek Otomobillerin Giderlerine ve Amortisman ayrılmasında (Gider Kısıtlaması) değişikliklerle, işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir. Devamı..

Gelir Vergisi Beyannamesinde İstisna ve Beyan Sınırı

Gelir Vergisi Beyannamesinde İstisna ve Beyan Sınırı Devamı..

2020 Yılı Haçlar ve Maktu Tutarlar

2020 Yılı Haçlar ve Maktu Tutarlar Devamı..

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Devamı..

2020 Yılı Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

2020 Yılı Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel Brüt aylık tutarı 3.673,82 TL‘den fazla olan çalışanlar için 1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz. Devamı..

Yurtiçi Gündelikler

Yurtiçi Gündelikler 01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 dönemi için Devamı..

Yemek İstisnası Tutarı

Yemek İstisnası Tutarı Devamı..

Engellilik İndirimi

Engellilik İndirimi Devamı..

Kira Gelirleri İstisna Tutarı

Kira Gelirleri İstisna Tutarı Devamı..

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem Tazminatı Tavanı Devamı..

Demirbaş ve Amortisman Sınırı

Demirbaş ve Amortisman Sınırı Devamı..

Defter Tutma Hadleri

 Defter Tutma Hadleri 01.01.2021 Tarihinden İtibaren, Devamı..

Çocuk Yardımı

Aile ve Çocuk Yardımları   Prime esas kazançlardan istisna tutulacak çocuk yardımı ve aile yardımı (zammı) tutarları: 2021 yılı istisna rakamları aşağıda verilmiştir: SGK 01.01.2021 – 31.12.2021 Çocuk Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %2 ) 71,55 TL (3.577,50 x %2) Aile Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %10 ) 357,75  (3.577,50 x % 10)   2020 yılı istisna rakamları aşağıda verilmiştir: SGK 01.01.2020 – 31.12.2020 Çocuk Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %2 ) 58,86 TL Aile Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %10 ) 294,00 TL   2019 yılı istisna rakamları aşağıda verilmiştir: SGK 01.01.2019 – 31.12.2019 Çocuk Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %2 ) 51,17 TL Aile Yardımı SGK İstisnası   ( Asgari Ücretin %10 ) 255,84 TL   Devamı..

2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları 2020 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. Devamı..

Aile ve Çocuk Yardımları 

Aile ve Çocuk Yardımları   Prime esas kazançlardan istisna tutulacak çocuk yardımı ve aile yardımı (zammı) tutarları: Devamı..