Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Sanayi sicil belgesinin bulunmaması halinde KDV Kanunu Geçici 39. maddesinde yer alan istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı: 33775506-130[KDV 53.01.56]-E.45562 Tarih: 21.04.2020 Konu: Sanayi sicil belgesinin bulunmaması halinde KDV Kanunu Geçici 39. maddesinde yer alan istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı İlgi: 27.01.2020 tarih ve 22770 kayıt sayılı özelge talep formunuz. Devamı..

E-arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı: 51421814-130[35-2017/3]-1026 Tarih: 06.01.2020 Konu: E-arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk Devamı..

Z raporlarının tek tek kaydı yerine ay sonunda tek fiş ile defter kaydı yapılıp yapılmayacağı.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[VUK1-20467]-26847 Tarih: 09.01.2020 Konu: Z raporlarının tek tek kaydı yerine ay sonunda tek fiş ile defter kaydı yapılıp yapılmayacağı. Devamı..

Geriye dönük ödenen ücretlerde gelir vergisi matrahının hesaplanması

T.C.  AKSARAY VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 82185597-120.03-E.1904 31.01.2020 Konu : Geriye dönük ödenen ücretlerde gelir vergisi matrahının hesaplanması   İlgi : 09/04/2019 tarihli ve 15107 sayılı özelge talep formunuz.   Devamı..

Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İstinaden Ödenen Tazminatlarda Gelir Vergisi Tevkifatı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-120[25/1]-E.2275 Tarih: 23.01.2020 Konu: Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İstinaden Ödenen Tazminatlarda Gelir Vergisi Tevkifatı Devamı..

İş akdi feshedilen işçiye arabuluculuk müessesesinden yararlanılması sonucunda ödenen tutarlardan gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-120[94-2018/1222]-E.62356 Tarih: 17.01.2020 Konu: İş akdi feshedilen işçiye arabuluculuk müessesesinden yararlanılması sonucunda ödenen tutarlardan gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı. Devamı..

Müşterilere teşvik amacıyla verilen kombine maç bilet bedellerinin vergilendirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı: 39044742-130[Özelge]-E.1162751 Tarih: 30.12.2019 Konu: Müşterilere teşvik amacıyla verilen kombine maç bilet bedellerinin vergilendirilmesi Devamı..

Kur farkında KDV uygulaması

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı: 39044742-130[Özelge]-E.1168616 Tarih: 31.12.2019 Konu :Kur farkında KDV uygulaması Devamı..

Zarar Nedeniyle Sermaye Azaltımında Öz Sermaye Kalemlerine Ait Enflasyon Düzeltmesinin Kullanımı Hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri ve Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 72788441-105-61895   Tarih: 03.09.2019 Konu: Zarar Nedeniyle Sermaye Azaltımında Öz Sermaye Kalemlerine Ait Enflasyon Düzeltmesinin Kullanımı Hk. Devamı..

E-fatura uygulamasında miktar ve birim fiyat bilgisi içermeyen hizmet faturalarının nasıl düzenleneceği hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü) Sayı: 27575268-105[229-2017-181]-285904   Tarih: 29.08.2019 Konu: E-fatura uygulamasında miktar ve birim fiyat bilgisi içermeyen hizmet faturalarının nasıl düzenleneceği hk. Devamı..

Eşine ait aracın işyerinde kullanılması durumunda yakıt, tamir vb. giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

T.C. GELİR İDARESİBAŞKANLIĞI Antalya VergiDairesi Başkanlığı (Gelir KanunlarıGrup Müdürlüğü) Sayı: 49327596-120.01[GVK.2019.ÖZ.45]-E.59077   Tarih: 29.04.2019   Konu: Eşine ait aracın işyerinde kullanılması durumunda yakıt, tamir vb. giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı. Devamı..

Diğer ücretliye yapılan ücret ödemesinin ne kadarının gider olarak dikkate alınacağı

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Devamı..

Geriye dönük ödenen ücretlerde gelir vergisi matrahının hesaplanması

T.C.  AKSARAY VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Devamı..

Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İstinaden Ödenen Tazminatlarda Gelir Vergisi Tevkifatı

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Devamı..

Genç Girişimci Desteği

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı Devamı..

İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)   Sayı: 50426076-120[37-2019/20-727]-E.129069 Tarih: 13.11.2019 Konu: İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi Devamı..

Bilanço esasına tabi şahıs işletmesinin limited şirkete devrinin vergi kanunları karşısındaki durumu.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü   Sayı: 45404237-130[I-18-99]-E.126251 Tarih: 10.07.2019 Konu: Bilanço esasına tabi şahıs işletmesinin limited şirkete devrinin vergi kanunları karşısındaki durumu. Devamı..

Geçici verginin sosyal güvenlik kurumuna olan borca mahsup edilip edilmeyeceği

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)   Sayı: 49327596-125.32[KVK.2019.ÖZ.33]-E.125694 Tarih: 09.07.2019 Konu: Geçici verginin sosyal güvenlik kurumuna olan borca mahsup edilip edilmeyeceği Devamı..

Kur farkı uygulamasında KDV hesaplama yöntemi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.459983 Tarih: 30.05.2019 Konu :Kur farkı uygulamasında KDV hesaplama yöntemi Devamı..

Kur farkında KDV uygulaması ve belge düzeni

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü   Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.174596 26.02.2019 Konu :Kur farkında KDV uygulaması ve belge düzeni Devamı..