Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ödenen tutarların KVK ve KDV indirimi (Özelge)

17 Şubat 2022

Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ödenen tutarların KVK ve KDV indirimi

Read more

Kur Farkında KDV Uygulaması

31 Ocak 2022

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı:76464994-130[KDV.2019.73]-93626                                                                           09.07.2021 Konu:Kur Farkında KDV Uygulaması İlgi:…tarihli ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz

Read more

e-Arşiv Fatura kullanıcısının internet üzerinden satışını yaptığı ürünün müşteri tarafından iadesi

28 Ocak 2022

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü  Sayı: E-11395140-105[VUK3-377]-515807 Tarih:02.07.2021 Konu: e-Arşiv Fatura kullanıcısının internet üzerinden satışını yaptığı ürünün müşteri tarafından iadesi 

Read more

Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk müessesine başvurulması sonucunda ödenen tazminatlarda gelir vergisi istisnası hk.

28 Ocak 2022

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-120[25/1]-9209 Tarih: 07.06.2021 Konu: Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk müessesine başvurulması sonucunda ödenen tazminatlarda gelir vergisi istisnası hk.

Read more

Müşterilere ait sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekimi ile sosyal medya hesaplarının tasarımına ilişkin verilen hizmetlerde KDV tevkifatı

28 Ocak 2022

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı: E-39044742-130[Özelge]-507917 Tarih: 30.06.2021 Konu: Müşterilere ait sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekimi ile sosyal medya hesaplarının tasarımına ilişkin verilen hizmetlerde KDV tevkifatı

Read more

Finlandiya Mukimi İlişkili Firmadan Alınan Kredi ile Pazar Araştırma ve Müşteri Bulma Hizmeti için Yapılan Faiz ile Hizmet Ödemelerinin Vergilendirilmesi

28 Ocak 2022

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-125[30-2019/99]-159465 Tarih: 11.02.2020 Konu: Finlandiya Mukimi İlişkili Firmadan Alınan Kredi ile Pazar Araştırma ve Müşteri Bulma Hizmeti için Yapılan Faiz ile Hizmet Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Read more

Muhtelif Müşterilere Düzenlenecek E-Arşiv Faturalarda Kimlik Bilgileri Alanına Yazılacak Bilgi Hk.

28 Ocak 2022

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı: 36486581-105-46876 Tarih:03.11.2020 Konu: Muhtelif Müşterilere Düzenlenecek E-Arşiv Faturalarda Kimlik Bilgileri Alanına Yazılacak Bilgi Hk.

Read more

Hurdaya ayrılan aracın bilanço kayıtlarından çıkarılmasında KDV uygulaması ve belge düzeni hk.

28 Ocak 2022

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[VUK-1-21817]-E.711223 Tarih: 28.09.2020 Konu: Hurdaya ayrılan aracın bilanço kayıtlarından çıkarılmasında KDV uygulaması ve belge düzeni hk. 

Read more

Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren desteğinin kurum kazancının tespitinde gelir ve gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

25 Ocak 2022

T.C.  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 27575268-105[2020-948]-E.364352 Tarih: 28.12.2020 Konu: Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren desteğinin kurum kazancının tespitinde gelir ve gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

Read more

Fiili teslimi yapılmayan konutların satışında uygulanacak KDV oranı

25 Ocak 2022

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV2/İ/28/2016/69]-217847 Tarih: 19.08.2020 Konu: Fiili teslimi yapılmayan konutların satışında uygulanacak KDV oranı.

Read more

Stoktan ihraç kayıtlı teslim

25 Ocak 2022

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: 63611781-130[11-2019/12]-E.21256 Tarih: 12.08.2020 Konu: Stoktan ihraç kayıtlı teslim İlgi: 02/09/2019 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz..

Read more

Sanayi sicil belgesinin bulunmaması halinde KDV Kanunu Geçici 39. maddesinde yer alan istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı

6 Temmuz 2020

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı: 33775506-130[KDV 53.01.56]-E.45562 Tarih: 21.04.2020 Konu: Sanayi sicil belgesinin bulunmaması halinde KDV Kanunu Geçici 39. maddesinde yer alan istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı İlgi: 27.01.2020 tarih ve 22770 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

Read more

E-arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk

6 Temmuz 2020

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı: 51421814-130[35-2017/3]-1026 Tarih: 06.01.2020 Konu: E-arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk

Read more

Z raporlarının tek tek kaydı yerine ay sonunda tek fiş ile defter kaydı yapılıp yapılmayacağı.

6 Temmuz 2020

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[VUK1-20467]-26847 Tarih: 09.01.2020 Konu: Z raporlarının tek tek kaydı yerine ay sonunda tek fiş ile defter kaydı yapılıp yapılmayacağı.

Read more

Geriye dönük ödenen ücretlerde gelir vergisi matrahının hesaplanması

16 Şubat 2020

T.C.  AKSARAY VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 82185597-120.03-E.1904 31.01.2020 Konu : Geriye dönük ödenen ücretlerde gelir vergisi matrahının hesaplanması   İlgi : 09/04/2019 tarihli ve 15107 sayılı özelge talep formunuz.  

Read more

Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İstinaden Ödenen Tazminatlarda Gelir Vergisi Tevkifatı

16 Şubat 2020

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-120[25/1]-E.2275 Tarih: 23.01.2020 Konu: Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İstinaden Ödenen Tazminatlarda Gelir Vergisi Tevkifatı

Read more

İş akdi feshedilen işçiye arabuluculuk müessesesinden yararlanılması sonucunda ödenen tutarlardan gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.

16 Şubat 2020

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-120[94-2018/1222]-E.62356 Tarih: 17.01.2020 Konu: İş akdi feshedilen işçiye arabuluculuk müessesesinden yararlanılması sonucunda ödenen tutarlardan gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı.

Read more

Müşterilere teşvik amacıyla verilen kombine maç bilet bedellerinin vergilendirilmesi

9 Şubat 2020

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı: 39044742-130[Özelge]-E.1162751 Tarih: 30.12.2019 Konu: Müşterilere teşvik amacıyla verilen kombine maç bilet bedellerinin vergilendirilmesi

Read more

Kur farkında KDV uygulaması

9 Şubat 2020

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı: 39044742-130[Özelge]-E.1168616 Tarih: 31.12.2019 Konu :Kur farkında KDV uygulaması

Read more

Zarar Nedeniyle Sermaye Azaltımında Öz Sermaye Kalemlerine Ait Enflasyon Düzeltmesinin Kullanımı Hk.

9 Şubat 2020

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri ve Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 72788441-105-61895   Tarih: 03.09.2019 Konu: Zarar Nedeniyle Sermaye Azaltımında Öz Sermaye Kalemlerine Ait Enflasyon Düzeltmesinin Kullanımı Hk.

Read more