Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2021 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

18 Şubat 2021

2021 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

Read more

Amortisman Oranları

31 Ocak 2020

AMORTİSMAN ORANLARI Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.       Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 %2,00 1.1.2. Yarı kargir, yarı ahşap  (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali  püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) 33 %3,03 1.1.3. Ahşap, kerpiç 20 %5,00 1.1.4. Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 15 %6,66 1.1.5. Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar 10 %10,00 1.1.6. Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri 15 %6,66 1.1.7. Sarnıç ve benzerleri 50 %2,00 1.1.8. Tanklar 1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar 15 %6,66 1.1.8.2. Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları 10 %10,00 1.1.8.3. Diğer tanklar 15 %6,66 1.2. Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar 1.2.1. Beton, kargir, demir, çelik 40 %2,50 1.2.2. Yarı kargir 25 %4,00 1.2.3. Ahşap 15 %6,66 1.2.4. Kerpiç 10 %10,00 1.2.5. Galip malzemesi saç, çinko, teneke 10 %10,00   1.2.6. Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak  çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar) 4 %25,00 1.3. Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler 50 %2,00 1.4. İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler 50 %2,00   1.5. Gergili membran sistemleri 6 %16,66 2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar 15 %6,66 2.1. Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar) 8 %12,50 3. Demirbaşlar 3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç) 5 %20,00 3.2. Televizyonlar 5 %20,00 3.3. Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti 3 %33,33 3.4. Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu 2 %50,00 3.5. Kasalar 3.5.1. Plastik kasalar 5 %20,00 3.5.2. Tahta kasalar 2 %50,00 3.5.3. Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan kasalar 50 %2,00 3.6. Paletler 3.6.1. Basit tahta palet 2 %50,00 3.6.2. Plastik palet 5 %20,00 3.6.3. Yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek, esnemeye ve baskıya dayanıklı keresteden imal edilmiş ahşap palet 8 %12,50 3.7. Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller (Palplanşlar) 3 %33,33 3.8. Isıtma malzemeleri […]

Read more

2020 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

19 Ocak 2020

2020 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

Read more