Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2021 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

2021 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52) Devamı..

Amortisman Oranları

AMORTİSMAN ORANLARI Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.       Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 %2,00 1.1.2. Yarı kargir, yarı ahşap  (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali  püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) 33 %3,03 1.1.3. Ahşap, kerpiç 20 %5,00 1.1.4. Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 15 %6,66 1.1.5. Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar 10 %10,00 1.1.6. Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri 15 %6,66 1.1.7. Sarnıç ve benzerleri 50 %2,00 1.1.8. Tanklar 1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar 15 %6, Devamı..

SGK Prim Oranları

SGK Prim Oranları Devamı..

2020 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

2020 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) Devamı..