Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2021 Yılında Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması

2021 Yılında Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması Devamı..

2020 Yılı Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması

2020 Yılı Binek Otomobiller de Gider kısıtlaması Ticari Kazanç ve Serbest meslek kazanç sahipleri Binek Otomobillerin Giderlerine ve Amortisman ayrılmasında (Gider Kısıtlaması) değişikliklerle, işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indiriminde kısıtlamalara gidilmiştir. Devamı..