Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ödenen tutarların KVK ve KDV indirimi (Özelge)

17 Şubat 2022

Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ödenen tutarların KVK ve KDV indirimi

Read more

2021/4.Geçici Vergi Dönemi Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

17 Şubat 2022

2021/4.Geçici Vergi Dönemi Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

Read more

Temel Gıda Maddelerinde KDV Oranı %1’e Düşürüldü

14 Şubat 2022

Temel Gıda Maddelerinde KDV Oranı %1’e Düşürüldü   Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Read more

TL Mevduata Dönüşümden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin Tebliği Yayımlandı

14 Şubat 2022

TL Mevduata Dönüşümden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin Tebliği Yayımlandı

Read more

Yabancı Paraların 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları

14 Şubat 2022

Yabancı Paraların 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları Hazine ve Maliye Bakanlığınca 11 Şubat 2022 tarihli ve 31417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 536 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 31.12.2021 tarihinde yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları yer almıştır.

Read more

Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi, Yabancı Paralar ve Altın Hesaplarına Kurumlar Vergisi İstisnası 

31 Ocak 2022

Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi, Yabancı Paralar ve Altın Hesaplarına Kurumlar Vergisi İstisnası  A) Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesi

Read more

Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı.

27 Ocak 2022

Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı.   27 Ocak 2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de ücret gelirinin vergilendirilmesine ilişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ yayımlanmıştır.

Read more

Aralık/2021 Dönemine Ait Beyanname ve Ödeme Tarihleri Uzatıldı

26 Ocak 2022

Aralık/2021 Dönemine Ait Beyanname ve Ödeme Tarihleri Uzatıldı   Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 25/01/2022 tarihli ve VUK-138/2022-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken

Read more

e- Uygulamalarda Değişiklikler

25 Ocak 2022

e- Uygulamalarda Değişiklikler  22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 535 SIRA NO.LU VERGİ USUL  KANUNU  GENEL  TEBLİĞİ  ile  509  SIRA  NO.LU  VERGİ  USUL  KANUNU  GENEL TEBLİĞİ’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Read more

2022 Yılı İçin Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar Arttırıldı

25 Ocak 2022

2022 Yılı İçin Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar Arttırıldı 21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2022 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Read more

2022 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

25 Ocak 2022

 2022 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları. 21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 54 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 2022 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 7061 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca MTV Hesaplamasında; 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I/A) sayılı tarife, 1/1/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I) sayılı tarife uygulanacaktır. (I) Sayılı Tarife (1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için) Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır Numarası Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 1300 cm³ ve aşağısı 70.600’ü aşmayanlar 1 1.313 916 512 386 136 70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar 2 1.443 1.007 562 426 150 123.700’ü aşanlar 3 1.576 1.098 615 465 162 1301 – 1600 cm³ e kadar 70.600’ü aşmayanlar 4 2.287 1.715 995 703 270 70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar 5 2.517 1.887 1.095 771 295 123.700’ü aşanlar 6 2.746 2.058 1.192 842 322 1601 – 1800 cm³ e kadar 177.000’i aşmayanlar 7 4.445 3.476 2.043 1.247 483 177.000’i aşanlar 8 4.851 3.790 2.232 1.362 527 1801 – 2000 cm³ e kadar 177.000’i aşmayanlar 9 7.003 5.393 3.170 1.887 742 177.000’i aşanlar 10 7.641 5.886 3.458 2.058 810 2001 – 2500 cm³ e kadar 221.000’i aşmayanlar 11 10.506 7.627 4.765 2.846 1.126 221.000’i aşanlar 12 11.462 8.320 5.197 3.106 1.228 2501 – 3000 cm³ e kadar 442.300’ü aşmayanlar 13 14.648 12.745 7.961 4.282 1.570 442.300’ü aşanlar 14 15.982 13.902 8.686 4.672 1.713 3001 – 3500 cm³ e kadar 442.300’üaşmayanlar 15 22.310 20.075 12.092 6.036 2.211 442.300’üaşanlar 16 24.340 21.898 13.191 6.583 2.415 3501 – 4000 cm³ e kadar 708.000’i aşmayanlar 17 35.078 30.291 17.838 7.961 3.170 708.000’i aşanlar 18 38.270 33.043 19.463 8.686 3.458 4001 cm³ ve yukarısı 840.700’ü aşmayanlar 19 57.415 43.053 25.498 11.460 4.445 840.700’ü aşanlar 20 62.633 46.968 27.817 12.501 4.851   Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş 2- Motosikletler   100 – 250 cm3’e kadar 245 183 135 83 32   251 – 650 cm3’e kadar 506 383 245 135 83   651 – 1200  cm3’e kadar 1.306 776 383 245 135   1201 cm3 ve yukarısı 3.168 2.093 1.306 1.037 506 (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. (II) Sayılı Tarife Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1) Minibüs 1.570 1.037 506 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1900 cm3 ve aşağısı 2.093 1.306 776 1901 cm3 ve yukarısı 3.168 2.093 1.306 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 25 kişiye kadar 3.965 2.368 1.037 26-35 kişiye kadar 4.755 3.965 1.570 36-45 kişiye kadar 5.292 4.488 2.093 46 kişi ve yukarısı 6.348 5.292 3.168 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 1.500 kg.’a kadar 1.408 […]

Read more

2022 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

25 Ocak 2022

2022 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. 21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 54 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

Read more

2022 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları 

25 Ocak 2022

2022 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları  21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 89 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları yeniden belirlenmiştir.

Read more

2022 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri

25 Ocak 2022

2022 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri 21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri yeniden belirlenmiştir.

Read more

2022 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri 

25 Ocak 2022

2022 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri  21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de 2022 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerine ilişkin “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) Değerli Kağıtlar” yayımlandı.

Read more

2022 Yılı İçin Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler Arttırıldı.

25 Ocak 2022

2022 Yılı İçin Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler Arttırıldı. 21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 534 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, Mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Read more

2022 Yılı Damga Vergisi Tutarları

25 Ocak 2022

2022 Yılı Damga Vergisi Tutarları  21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 66 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Read more

Sgk e-Tebligat Sistemi Başvuru

24 Ocak 2022

Sgk e-Tebligat Sistemi Başvuru 24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile SGK e-tebligat sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak tebligat işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak sistemdir.

Read more

Raporlu Sigortalının SGK’ya Bildirimi

3 Nisan 2021

Raporlu Sigortalının SGK’ya Bildirimi 2.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ“ ile raporlu sigortalının çalışmadığına dair bildirimin 10 güne kadar olan istirahatler de, istirahatin bittiği günü takip eden 5 iş günü içinde ,10 gün den fazla olan istirahatlerde de 10 günlük sürelerin bitimini takip eden 5 işgünü içinde internet üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 5 günlük süresinde bildirim yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

Read more

KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar

3 Nisan 2021

KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel olarak Tebliğde belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır.

Read more