Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2022 MTV – 2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54)

8 Şubat 2022

 2022 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları. 21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 54 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 2022 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Read more

2020 MTV – 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52)

19 Ocak 2020

2020 MTV 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52)

Read more