Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2021 Yılı  Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Devamı..

2021 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

2021 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52) Devamı..

2021 Damga Vergisi Oranları

2021 Damga Vergisi Oranları Devamı..

2021 MTV – 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53)

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53) Devamı..

Amortisman Oranları

AMORTİSMAN ORANLARI Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.       Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 %2,00 1.1.2. Yarı kargir, yarı ahşap  (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali  püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil) 33 %3,03 1.1.3. Ahşap, kerpiç 20 %5,00 1.1.4. Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar 15 %6,66 1.1.5. Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar 10 %10,00 1.1.6. Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri 15 %6,66 1.1.7. Sarnıç ve benzerleri 50 %2,00 1.1.8. Tanklar 1.1.8.1. İspirto ve benzeri tanklar 15 %6, Devamı..

Tüfe/Üfe Oranları

Tüketici Enflasyon Oranları (TÜFE) TÜKETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100) Aylar 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%) 2019(%) 2020(%) 2021(%) Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Ocak 1,10 7,24 1,82 9,58 2,46 9,22 1,02 10,35 1,06 20,35 1,35 12,15 Şubat 0,71 7,55 -0,02 8,78 0,81 10,13 0,73 10,26 0,16 19,67 0,35 12,37 Mart 1,19 7,61 -0,04 7,46 1,02 11,29 0,99 10,23 1,03 19,71 0,57 11,86 Nisan 1,63 7,91 0,78 6,57 1,31 11,87 1,87 10,85 1,69 19,50 0,85 10,94 Mayıs 0,56 8,09 0,58 6,58 0,45 11,72 1,62 12,15 0,95 18,71 1,36 11,39 Haziran -0,51 7,20 0,47 7,64 -0,27 10,90 2,61 15,39 0,03 15,72 1,13 12,62 Temmuz 0,09 6,81 1,16 8,79 0,15 9,79 0,55 15,85 1,36 16,65 0,58 11,76 Ağustos 0,40 7,14 -0,29 8,05 0,52 10,68 2,30 17,90 0,86 15,01 0,86 11,77 Eylül 0,89 7,95 0,18 7,28 0,65 11,20 6,30 24,52 0,99 9,26 0,97 11,75 Ekim 1,55 7,58 1,44 7,16 2,08 11,90 2,67 25,24 2,00 8,55 2,13 11,89 Kasım 0,67 8,10 0,52 7,00 1,49 12,98 -1,44 21,62 0,38 10,56 2,30 14,03 Aralık 0,21 8,81 1,64 8,53 0,69 11,92 -0,40 20,30 0,74 11,84 1,25 14,60   Üretici Enflasyon Oranları (ÜFE) YURT İÇİ ÜRETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100) Aylar 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%) 2019(%) 20 Devamı..

Yıllık Tecil Faizi Oranı

Yıllık Tecil Faizi Oranı Devamı..

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Devamı..

Reeskont ve Avans Faiz Oranları Tablosu

Reeskont ve Avans Faiz Oranları Tablosu Devamı..

Geçici Vergi Oranları

Geçici Vergi Oranları Devamı..

Gelir Vergisi Stopaj Oranları

Gelir Vergisi Stopaj Oranları (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67-68-72) Devamı..

2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri) Devamı..

Emlak Vergisi Oranları

Emlak Vergisi Oranları Devamı..

2020 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

2020 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) Devamı..

2020 Damga Vergisi Oranları

2020 Damga Vergisi Oranları Devamı..

KDV Tevkifat Oranları

KDV Tevkifat Oranları 3 Mart 2020 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları Devamı..

2020 MTV – 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52)

2020 MTV 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52) Devamı..

Yeniden Değerleme Oranları

Yeniden Değerleme Oranları Devamı..