Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

TL Mevduata Dönüşümden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin Tebliği Yayımlandı

14 Şubat 2022

TL Mevduata Dönüşümden Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin Tebliği Yayımlandı

Read more

Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı.

27 Ocak 2022

Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı.   27 Ocak 2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de ücret gelirinin vergilendirilmesine ilişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ yayımlanmıştır.

Read more

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2021 Yılı İçin Arttırıldı

21 Şubat 2021

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2021 Yılı İçin Arttırıldı 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2021 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir. Söz konusu had ve tutarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur

Read more

Gelir Vergisi Beyannamesinde İstisna ve Beyan Sınırı

31 Ocak 2020

Gelir Vergisi Beyannamesinde İstisna ve Beyan Sınırı

Read more