Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı

Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı Asgari işçilik uygulaması 5510 sayılı Kanun’un 85’   inci maddesinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri  Yönetmeliğinin  110’uncu  maddesinde  açıklanmıştır.   Kamu  idareleri,  döner  sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde SGK ünitelerince araştırma işlemi yapılır. Devamı..

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı ; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30/HAZİRAN ) sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Devamı..

Bulaşıcı Bir Hastalık Sonucunda İşçinin Haklı Feshi

Bulaşıcı Bir Hastalık Sonucunda İşçinin Haklı Feshi I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Yasası, bildirimli feshi hem işçi hem de işveren yönünden tek ve aynı maddede düzenlemesine karşın, bildirimsiz feshi işçi ve işveren açısından ayrı maddelerde düzenlemiştir (4857/24, 25. Md.). Devamı..

DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR MI, DAĞITILAMAYAN KÂRLAR MI YOKSA DAĞITILMAYAN KÂRLAR MI?

DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR MI, DAĞITILAMAYAN KÂRLAR MI YOKSA DAĞITILMAYAN KÂRLAR MI? Şirketlerin yönetimleri üzerinde söz sahibi büyük hissedarlarla, küçük hissedarlar arasında şirketlerin net kârının dağıtılıp dağıtılmayacağı her zaman problem olmaktadır. Şirketi yöneten büyük hissedarlar şirket kârının Devamı..

Vergi Kanunlarında Bağış ve Yardımlar

Vergi Kanunlarında Bağış ve Yardımlar Bağışlama Nedir? Borçlar Kanunu’nun 285. maddesine göre bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. Devamı..

Anonim Şirketlerde Pay Devrine İlişkin Düzenlemeler

Anonim Şirketlerde Pay Devrine İlişkin Düzenlemeler   I- GİRİŞ Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik faaliyet için kurulabilen anonim şirketlerin sayısı içinde bulunduğumuz tarih itibariyle(1) 140.000 civarındadır(2). Devamı..

Asgari Geçim İndirimi Net veya Brüt Ücrete Eklenebilir mi?

Asgari Geçim İndirimi Net veya Brüt Ücrete Eklenebilir mi? I- GİRİŞ Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; Devamı..

İbranamenin Geçerli Olması İçin Gerekenler

İbranamenin Geçerli Olması İçin Gerekenler İşçinin iş görme edimini işverenin ücret edimini yerine getirmesi karşılıklı koşullarına bağlı olarak yürüyen iş ilişkisinin sona ermesini ifade eden fesih olayı ardından ibranameyi doğuruyor doğal olarak. Devamı..

Dönem Sonu Yaklaşırken; Ödenmeyen veya Geç Ödenen Sosyal Güvenlik Primlerinin Vergisel Muhasebesi Nasıl Olmalıdır?

Dönem Sonu Yaklaşırken; Ödenmeyen veya Geç Ödenen Sosyal Güvenlik Primlerinin Vergisel Muhasebesi Nasıl Olmalıdır?       I- GİRİŞ Yılsonuna doğru yaklaşırken, ödenmeyen veya geç ödenen sosyal güvenlik kesintilerinin muhasebeleştirilmesi ve dönem sonunda yapılması gereken muhasebe kayıtlarının vergi mevzuatı karşısındaki Devamı..

Yenileme Fonu Uygulaması

Yenileme Fonu Uygulaması      Yenileme fonu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 328 ve 329. maddelerinde düzenlenmiş ve amortismana tabi iktisadi değerlerin satılması veya hasara uğraması durumunda sigortadan alınan tazminatlar sonucunda ortaya çıkan karların ötelenmesi ya da yeni yatırımlara dönüştürülmesine imkan vermektedir. Devamı..

İş Sözleşmesinin Devamsızlık Sebebi İle İşverence Feshi

İş Sözleşmesinin Devamsızlık Sebebi İle İşverence Feshi   İş sözleşmesinin akdedilmesi ile hem işveren hem de işçi temel bazı hak ve yükümlülükler altına girmektedirler. Bu hak ve yükümlülüklerden birisi de işçinin belirlenen işi  devamsızlık yapmaksızın  yerine getirmesidir. Devamı..

İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı

İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı  I- GİRİŞ Çalışma hayatında uzun yıllardır çalışan kişilerin merak ettiği konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. Devamı..

Faturanın Geç Gelmesi Durumunda KDV İndirimi ve Dönem Kazancının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler ve Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları

Faturanın Geç Gelmesi Durumunda KDV İndirimi ve Dönem Kazancının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler ve Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları   “Sizi eğitenler, ancak sizi özgürleştirenler olabilir” Devamı..

Kullanılmış Binek Otomobillerinin Tesliminde KDV Uygulaması

Kullanılmış Binek Otomobillerinin Tesliminde KDV Uygulaması I- GİRİŞ KDV Kanunu uygulamaya başlandığı 01.01.1985 tarihinden beri kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biride kullanılmış binek otomobillerin tesliminin KDV uygulanması ile ilgilidir. Devamı..

Binek Otomobillerin Vergi Uygulamalarında Yeni Vergisel Kısıtlamalar

Binek Otomobillerin Vergi Uygulamalarında Yeni Vergisel Kısıtlamalar I- GİRİŞ 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Devamı..

7194 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

7194 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler   I- GİRİŞ 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun Dijital Hizmete Vergisi, Devamı..

e-Dönüşüm Sürecinde e-Defter ve e-Belge Uygulamaları

e-Dönüşüm Sürecinde e-Defter ve e-Belge Uygulamaları I- GİRİŞ Bilişim teknolojilerinin yaygınlaştığı, coğrafi sınırların küreselleşen dünya ile beraber önemini yitirdiği ve ülkeler arası etkileşimin en üst seviyeye çıktığı günümüz dünyasında, Devamı..