Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

İşverenlerin, 31.01.2022 Tarihine Kadar e-Tebligat Adresini Almaları Zorunludur

31 Ocak 2022

İşverenlerin, 31.01.2022 Tarihine Kadar e-Tebligat Adresini Almaları Zorunludur   I- GİRİŞ

Read more

Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Satılmasından Doğan Kazançlara İlişkin Düzenlemeler

31 Ocak 2022

Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Satılmasından Doğan Kazançlara İlişkin Düzenlemeler   I- GİRİŞ

Read more

Ay İçinde Çalışması Bulunmayan Sigortalıya Ücret Ödemesi Dışında Yapılan Ödemenin SGK’ya Bildirimi Nasıl Olmalıdır?

31 Ocak 2022

Ay İçinde Çalışması Bulunmayan Sigortalıya Ücret Ödemesi Dışında Yapılan Ödemenin SGK’ya Bildirimi Nasıl Olmalıdır? I- GİRİŞ

Read more

Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı

26 Haziran 2020

Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı Asgari işçilik uygulaması 5510 sayılı Kanun’un 85’   inci maddesinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri  Yönetmeliğinin  110’uncu  maddesinde  açıklanmıştır.   Kamu  idareleri,  döner  sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde SGK ünitelerince araştırma işlemi yapılır.

Read more

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı

22 Haziran 2020

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı ; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30/HAZİRAN ) sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Read more

Bulaşıcı Bir Hastalık Sonucunda İşçinin Haklı Feshi

23 Mart 2020

Bulaşıcı Bir Hastalık Sonucunda İşçinin Haklı Feshi I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Yasası, bildirimli feshi hem işçi hem de işveren yönünden tek ve aynı maddede düzenlemesine karşın, bildirimsiz feshi işçi ve işveren açısından ayrı maddelerde düzenlemiştir (4857/24, 25. Md.).

Read more

DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR MI, DAĞITILAMAYAN KÂRLAR MI YOKSA DAĞITILMAYAN KÂRLAR MI?

25 Şubat 2020

DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR MI, DAĞITILAMAYAN KÂRLAR MI YOKSA DAĞITILMAYAN KÂRLAR MI? Şirketlerin yönetimleri üzerinde söz sahibi büyük hissedarlarla, küçük hissedarlar arasında şirketlerin net kârının dağıtılıp dağıtılmayacağı her zaman problem olmaktadır. Şirketi yöneten büyük hissedarlar şirket kârının

Read more

Vergi Kanunlarında Bağış ve Yardımlar

25 Şubat 2020

Vergi Kanunlarında Bağış ve Yardımlar Bağışlama Nedir? Borçlar Kanunu’nun 285. maddesine göre bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır.

Read more

Anonim Şirketlerde Pay Devrine İlişkin Düzenlemeler

17 Şubat 2020

Anonim Şirketlerde Pay Devrine İlişkin Düzenlemeler   I- GİRİŞ Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik faaliyet için kurulabilen anonim şirketlerin sayısı içinde bulunduğumuz tarih itibariyle(1) 140.000 civarındadır(2).

Read more

Asgari Geçim İndirimi Net veya Brüt Ücrete Eklenebilir mi?

11 Şubat 2020

Asgari Geçim İndirimi Net veya Brüt Ücrete Eklenebilir mi? I- GİRİŞ Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

Read more

İbranamenin Geçerli Olması İçin Gerekenler

11 Şubat 2020

İbranamenin Geçerli Olması İçin Gerekenler İşçinin iş görme edimini işverenin ücret edimini yerine getirmesi karşılıklı koşullarına bağlı olarak yürüyen iş ilişkisinin sona ermesini ifade eden fesih olayı ardından ibranameyi doğuruyor doğal olarak.

Read more

Dönem Sonu Yaklaşırken; Ödenmeyen veya Geç Ödenen Sosyal Güvenlik Primlerinin Vergisel Muhasebesi Nasıl Olmalıdır?

11 Şubat 2020

Dönem Sonu Yaklaşırken; Ödenmeyen veya Geç Ödenen Sosyal Güvenlik Primlerinin Vergisel Muhasebesi Nasıl Olmalıdır?       I- GİRİŞ Yılsonuna doğru yaklaşırken, ödenmeyen veya geç ödenen sosyal güvenlik kesintilerinin muhasebeleştirilmesi ve dönem sonunda yapılması gereken muhasebe kayıtlarının vergi mevzuatı karşısındaki

Read more

Yenileme Fonu Uygulaması

11 Şubat 2020

Yenileme Fonu Uygulaması      Yenileme fonu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 328 ve 329. maddelerinde düzenlenmiş ve amortismana tabi iktisadi değerlerin satılması veya hasara uğraması durumunda sigortadan alınan tazminatlar sonucunda ortaya çıkan karların ötelenmesi ya da yeni yatırımlara dönüştürülmesine imkan vermektedir.

Read more

İş Sözleşmesinin Devamsızlık Sebebi İle İşverence Feshi

11 Şubat 2020

İş Sözleşmesinin Devamsızlık Sebebi İle İşverence Feshi   İş sözleşmesinin akdedilmesi ile hem işveren hem de işçi temel bazı hak ve yükümlülükler altına girmektedirler. Bu hak ve yükümlülüklerden birisi de işçinin belirlenen işi  devamsızlık yapmaksızın  yerine getirmesidir.

Read more

İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı

11 Şubat 2020

İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı  I- GİRİŞ Çalışma hayatında uzun yıllardır çalışan kişilerin merak ettiği konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir.

Read more

Faturanın Geç Gelmesi Durumunda KDV İndirimi ve Dönem Kazancının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler ve Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları

7 Şubat 2020

Faturanın Geç Gelmesi Durumunda KDV İndirimi ve Dönem Kazancının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler ve Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları   “Sizi eğitenler, ancak sizi özgürleştirenler olabilir”

Read more

Kullanılmış Binek Otomobillerinin Tesliminde KDV Uygulaması

13 Ocak 2020

Kullanılmış Binek Otomobillerinin Tesliminde KDV Uygulaması I- GİRİŞ KDV Kanunu uygulamaya başlandığı 01.01.1985 tarihinden beri kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biride kullanılmış binek otomobillerin tesliminin KDV uygulanması ile ilgilidir.

Read more

Binek Otomobillerin Vergi Uygulamalarında Yeni Vergisel Kısıtlamalar

13 Ocak 2020

Binek Otomobillerin Vergi Uygulamalarında Yeni Vergisel Kısıtlamalar I- GİRİŞ 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Read more

7194 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

13 Ocak 2020

7194 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler   I- GİRİŞ 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun Dijital Hizmete Vergisi,

Read more

e-Dönüşüm Sürecinde e-Defter ve e-Belge Uygulamaları

13 Ocak 2020

e-Dönüşüm Sürecinde e-Defter ve e-Belge Uygulamaları I- GİRİŞ Bilişim teknolojilerinin yaygınlaştığı, coğrafi sınırların küreselleşen dünya ile beraber önemini yitirdiği ve ülkeler arası etkileşimin en üst seviyeye çıktığı günümüz dünyasında,

Read more