Bağ-Kur Sigortalıları ile 60-g Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabileceklerdir.

08/1/2020 tarihli 31002 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2040 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 28/2/2012 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara geçici 77’nci madde  ile düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenleme ile;

  • İkametgahı Türkiye’  de  bulunan  5510  sayılı Kanunun   4-1/b   kapsamındaki  Bağ-Kur sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler,

 

  • İkametgahı Türkiye’ de bulunan 60’ıncı maddenin 1’inci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık  sigortalıları  ile  bakmakla  yükümlü  oldukları  kişiler,  60  günden  fazla  prim borçları bulunsa dahi, Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesisleri ile Devlet Üniversitelerinin sağlık uygulama  ve  araştırma  merkezlerinde  (üniversite  hastaneleri)  sunulan sağlık hizmetlerinden 31/12/2020tarihi sonuna kadar yararlanabileceklerdir.

 

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanun’un  1’inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2040) tam metni