Yabancı Paraların 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 11 Şubat 2022 tarihli ve 31417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 536 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 31.12.2021 tarihinde yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları yer almıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl, biri efektif diğeri de döviz alış olmak üzere iki kur ilan etmektedir.
Efektif alış kurları, mükelleflerin nakit yabancı paraları için uygulanmaktadır.
Döviz alış kurları ise nakit olmayan yabancı paralar için uygulanmaktadır. Bu şekilde değerlenen yabancı paralara, yabancı para cinsinden düzenlenen mektuplar, senetler ve diğer kıymetli evraklar örnek gösterilebilir.
20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır.
Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2021 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.
Maliye Bakanlığı Tebliği ekinde yer alan döviz kurlarından bazıları aşağıdaki gibidir.
Birim Döviz Cinsi

Döviz Alış

Efektif Alış

1 ABD DOLARI

12.9775

12.9684

1 AVUSTRALYA DOLARI

9.3950

9.3518

1 DANİMARKA KRONU

1.9713

1.9699

1 EURO

14.6823

14.6721

1 İNGİLİZ STERLİNİ

17.4530

17.4408

1 İSVİÇRE FRANGI

14.1207

14.0995

1 İSVEÇ KRONU

1.4268

1.4258

1 KANADA DOLARI

10.1258

10.0883

1 KUVEYT DİNARI

42.6451

42.0055

1 NORVEÇ KRONU

1.4672

1.4662

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

3.4568

3.4309

100 JAPON YENİ

11.2434

11.2018

1 BULGAR LEVASI

7.4646

1 RUMEN LEYİ

2.9498

1 RUS RUBLESİ

0.17303

100 İRAN RİYALİ

0.03073

1 ÇİN YUANI

2.0250

1 PAKİSTAN RUPİSİ

0.07227

1 KATAR RİYALİ

3.5443

1 GÜNEY KORE WONU

0.01085

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI

7.5955

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

3.5134

 

İlgili Tebliğ Aşağıda Sunulmuştur.

11 Şubat 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31747

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 536)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2021 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 213 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Esas alınacak kurlar

MADDE 3 – (1) Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2021 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanır.

Değerleme günü itibarıyla kurların ilan edilmemesi

MADDE 4 – (1) 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır.

(2) Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır.

(3) Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2021 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız