Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları 2

21 Ocak 2020

7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları 2 Özet: 7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı ve “mesleki giderler” başlıklı 68’inci maddelerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 7.12.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti.

Read more

Binek Otomobillerin Vergi Uygulamalarında Yeni Vergisel Kısıtlamalar

13 Ocak 2020

Binek Otomobillerin Vergi Uygulamalarında Yeni Vergisel Kısıtlamalar I- GİRİŞ 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Read more

7194 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

13 Ocak 2020

7194 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler   I- GİRİŞ 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun Dijital Hizmete Vergisi,

Read more