Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Sgk e-Tebligat Sistemi Başvuru

24 Ocak 2022

Sgk e-Tebligat Sistemi Başvuru 24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile SGK e-tebligat sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak tebligat işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak sistemdir.

Read more

Sgk Eksik Gün Kodları ve Açıklamaları  

26 Haziran 2020

SGK  EKSİK  GÜN  KODLARI VE AÇIKLAMALARI Eksik  gün  kodları,  işverenin  çalışanlarını  30  günden  az  çalıştırması  durumunda,  kişi bazında  sigortalının  kaç  gün  eksik  çalıştığını  ve  eksik  çalışma  nedeni  ispatlamak  için kullanılan  kodlardır.

Read more

İşveren İşlemleri Genelgesi

26 Haziran 2020

İşveren İşlemleri Genelgesi   İşveren İşlemleri ile ilgili SGK tarafından çıkarılan ve halen uygulanan genelgeler, yürürlükte bulunan güncel mevzuata göre gözden geçirilerek güncellenmiş ve birleştirilmiştir. SGK tarafından işveren işlemleri ile ilgili daha önce çıkarılan ve halen uygulanan genelge ve genel yazılar gözden geçirilerek güncellenmiş ve 18.06.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı genelgede birleştirilmiştir.

Read more

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin SGK Duyurusu.

19 Ocak 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin SGK Duyurusu.   Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin ortak alınması ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu “SGK” tarafından duyuru yayımlanmıştır.

Read more

Serbest meslek erbabının, yanında çalıştırdığı eşine ödedigi ücret ve hizmetlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

10 Ocak 2020

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120[68-2016/482]-205289 08.03.2019 Konu : Serbest meslek erbabının, yanında çalıştırdığı eşine ödediği ücret ve hizmetlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

Read more