Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ödenen tutarların KVK ve KDV indirimi (Özelge)

17 Şubat 2022

Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ödenen tutarların KVK ve KDV indirimi

Read more

Kur Farkında KDV Uygulaması

31 Ocak 2022

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı:76464994-130[KDV.2019.73]-93626                                                                           09.07.2021 Konu:Kur Farkında KDV Uygulaması İlgi:…tarihli ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz

Read more

Müşterilere ait sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekimi ile sosyal medya hesaplarının tasarımına ilişkin verilen hizmetlerde KDV tevkifatı

28 Ocak 2022

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı: E-39044742-130[Özelge]-507917 Tarih: 30.06.2021 Konu: Müşterilere ait sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekimi ile sosyal medya hesaplarının tasarımına ilişkin verilen hizmetlerde KDV tevkifatı

Read more

Hurdaya ayrılan aracın bilanço kayıtlarından çıkarılmasında KDV uygulaması ve belge düzeni hk.

28 Ocak 2022

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[VUK-1-21817]-E.711223 Tarih: 28.09.2020 Konu: Hurdaya ayrılan aracın bilanço kayıtlarından çıkarılmasında KDV uygulaması ve belge düzeni hk. 

Read more

Aralık/2021 Dönemine Ait Beyanname ve Ödeme Tarihleri Uzatıldı

26 Ocak 2022

Aralık/2021 Dönemine Ait Beyanname ve Ödeme Tarihleri Uzatıldı   Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 25/01/2022 tarihli ve VUK-138/2022-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken

Read more

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan Katma Değer Vergisi Oranı İndirimi 31 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

20 Şubat 2021

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan Katma Değer Vergisi Oranı İndirimi 31 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen geçici 6’ncı madde uyarınca 31/12/2020 tarihine kadar;

Read more

Mücbir Sebep Halinde Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarda KDV Tevkifatı Uygulaması  Yeniden  Başladı

6 Temmuz 2020

Mücbir Sebep Halinde Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarda KDV Tevkifatı Uygulaması  Yeniden  Başladı   Bilindiği  üzere  Katma  Değer  Vergisi  Genel  Uygulama  Tebliği’nin “Kısmi  Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar”başlıklı (I/C-2.1.3.1) numaralı bölümünde; “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen  sürede,  mücbir  sebepten  yararlanan  mükelleflerin  vergi  ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin,  mücbir  sebep  halinde  bulunduğu  süre  içerisinde  kısmi  tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” açıklaması yer almaktadır.

Read more

Kullanılmış Binek Otomobillerinin Tesliminde KDV Uygulaması

13 Ocak 2020

Kullanılmış Binek Otomobillerinin Tesliminde KDV Uygulaması I- GİRİŞ KDV Kanunu uygulamaya başlandığı 01.01.1985 tarihinden beri kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biride kullanılmış binek otomobillerin tesliminin KDV uygulanması ile ilgilidir.

Read more

Bilanço esasına tabi şahıs işletmesinin limited şirkete devrinin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.

10 Ocak 2020

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Read more