Temel Gıda Maddelerinde KDV Oranı %1’e Düşürüldü

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararları ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda uygulanmıştır.
Son olarak 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin daha önceki bütün kararnameler yürürlükten kaldırılarak, KDV oranları için temel bir düzenleme yapılmıştır.
Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar aynen korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları,
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8
olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.
Bu kapsamda 13 Şubat 2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile bazı mal ve hizmetlerde uygulanacak katma değer vergisi oranlarında değişiklikler yapılmıştır.
1)  %8 KDV oranı uygulanacak mal ve hizmet teslimlerini gösteren II sayılı listenin “A) GIDA MADDLERİ” bölümü ve altında yer alan sıralar bölüm başlılığı ile birlikte %1 KDV oranı uygulanacak mal ve hizmet teslimlerini gösteren I sayılı listeye taşınmıştır. Buna göre gıda maddeleri için uygulanmakta olan %8 KDV oranı %1’e düşürülmüştür.
Bu bölüm aşağıdaki gibidir.

A) GIDA MADDELERİ

22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

1 – a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 (35) (16) (2011/2466 sayılı BKK ile kaldırılan ibare. Yürürlük: 28/11/2011) pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar, 

b) (2013/4345 sayılı BKK ile düzenlenen bend. Yürürlük: 25/02/2013) 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar, (17) (30)

c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10 (51) pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç),

2- 4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç),

3- 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar,

4- 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar, 

5- 7 no.lu faslında yer alan mallar,

6- 8 no.lu faslında yer alan mallar,

7- 9 no.lu faslında yer alan mallar,

8- 10 no.lu faslında yer alan mallar,

9- 11 no.lu faslında yer alan mallar,

10- 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları),

11- 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar,

12- 16 no.lu faslında yer alan mallar,

13- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç), 

b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,

14- 18 no.lu faslında yer alan mallar,

15- 19 no.lu faslında yer alan mallar,

16- 20 no.lu faslında yer alan mallar,

17- 21 no.lu faslında yer alan mallar,

18- 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız; 

a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90 (51), 2204.30, 2209.00.91.00.00, 2209.00.99.00.00 pozisyonlarında yer alanlar, 

b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar,

19- 23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar, (51)

20- 25 no.lu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar (51)

Bu bölümdeki malların  (I) sayılı listede de yer alması halinde, (I) sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır.

 

2) Gıda Maddelerine ilişkin KDV oranı % 8 den %1 e düşürülmekle birlikte bu ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların teslimlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanmaya devam edecektir. (Örneğin, meyve suları, sade gazozlar, meyvalı gazozlar, kola)
3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde KDV oranının %18 olmasına, (I) sayılı listenin 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise KDV oranının %8 olarak uygulanmasına ilişkin düzenleme kaldırılmış ve toptan perakende teslimler için öngörülen KDV oran farklılığına son verilmiştir.
TOPTAN PAREKANDE AYRIMI SONA EREN MALLAR
Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza),kitre,
                  
Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi,
ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği,
                   
Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari(kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,
                         
Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, pirinç(37), soya, kuru fasulye, kuru
barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), 20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2 no.lu faslında yer alan mallar (02.07 pozisyonu ve
0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç), tavuk yumurtası
4) Kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta vb. yerlerde sunulan yemek hizmetleri %8 KDV ye tabi olmaya devam edecektir.
5) Kararın 1’nci maddesinin “perakende satış” ın tanımına ilişkin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.
              Söz konusu tanım şöyleydi:
“(4)Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.”
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)