Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk müessesine başvurulması sonucunda ödenen tazminatlarda gelir vergisi istisnası hk.

28 Ocak 2022

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-120[25/1]-9209 Tarih: 07.06.2021 Konu: Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk müessesine başvurulması sonucunda ödenen tazminatlarda gelir vergisi istisnası hk.

Read more

Kıdem Tazminatı Tavanı 

25 Ocak 2022

Kıdem Tazminatı Tavanı  Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.01.2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-854887 sayılı Genelge ile 01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 döneminde geçerli olan memur maaş katsayıların açıklamış ve bu çerçevede kıdem tazminatı tavanı 10.596,74 TL belirlenmişti. Bu defa, 22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 16 ncı maddesi ile memur maaş katsayısı 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş ve bu konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığınca 22.01.2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-903791 sayılı Genelge yayınlanmıştır. Buna göre 2022 yılının ilk yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.   2022 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Dönemi Tutarı (TL) 01/01/2022 – 30/06/2022 10.848,59 TL Hesaplanışı: 1.500 X 0,235445 = 353,1675 8.000 X 0,235445 = 1.883,56 500 X 0,235445 = 117,7225 1.000 X 3,68518 = 3.685,18 (1.500+8.000) X 0,235445 X (% 215) = 4.808,96 Toplam 10.848,59 TL   2022 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı Dönemi 0 – 6 Yaş Tutarı (TL) 6 Yaşından Büyükler (TL) 01.01.2022 – 30.06.2022 117,72 58,86 Hesaplama şekli (500 x 0,235445) (250x 0,235445) 2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara ilişkin Genelge-2 2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge

Read more

Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

20 Ocak 2020

Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

Read more