Yurtiçi Gündelikler

01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 dönemi için

Brüt Aylıklar (TL) Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)
4.169,88 ve fazlası 73,50
4.140,04 – 4.169,87 61,65
3.775,31 – 4.140,03 57,55
3.311,11 – 3.775,30 54,05
2.746,61 – 3.311,10 47,65
2.746,60 ve daha azı 46,35


0
1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 dönemi için

Brüt Aylıklar (TL) Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)
3.673,82 ve fazlası 66,85
3.647,53 – 3.673,81 56,10
3.326,19 – 3.647,52 52,35
2.917,22 – 3.326,18 49,15
2.419,89 – 2.917,21 43,35
2419,88 ve daha azı 42,15

01 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019 dönemi için;

Brüt Aylıklar (TL) Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)
3.482,61 ve fazlası 61,5
3.457,69 – 3.482,60 51,60
3.153,08 – 3.457,68 48,15
2.765,39 – 3.153,07 45,20
2.293,94 – 2.765,38 39,85
2.293,93 ve daha azı 38,75

01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 dönemi için;

Brüt Aylıklar (TL) Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)
3.284,86 ve daha fazlası

61,50

3.261,35 ila 3.284,85

51,60

2.974,04 ila 3.261,34

48,15

2.608,37 ila 2.974,03

45,20

2.163,68 ila 2.608,36

39,85

2.163,67 ve daha azı

38,75

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilecektir.