İşyerinde ücretsiz izne arılan sigortalıların eksik gün nedenleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna “19-Ücretsiz doğum izni”, “20 Ücretsiz Yol İzni” ve “21 Diğer Ücretsiz İzin “kodları ile aylık prim  hizmet  belgesi/muhtasar  ve  prim  hizmet  beyannamesi  ile  bildirilmektedir.  Ancak 25/8/1999  tarihli  ve  4447  sayılı  İşsizlik  Sigortası  Kanununun  geçici  24’üncü  maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine esas olan ve işverenleri tarafından ücretsiz izne ayrılan sigortalılar için SGK tarafından yeni eksik gün nedenleri üretmiştir. Buna göre 4857  sayılı  İş  Kanunu’nun  geçici  10’uncu  maddesi  uyarınca  ücretsiz  izne  ayrılan sigortalılar için,

– “28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç.10.Md)”,

-Aynı  ayda  başka  eksik  gün  nedeni  olması  halinde,“29-Pandemi  Ücretsiz  İzin(4857 Geç.10.Md) ve diğer”,

Adında yeni eksik gün kodları oluşturulmuştur.

Ancak yasa 17/4/2020 tarihinde yürürlüğe girdiğinden bu eksik gün nedenleri 2020/Nisan ayı  aylık  prim  hizmet  belgesi/muhtasar  ve  prim  hizmet  beyannamesiyle  birlikte kullanılabilecektir.

Yeni oluşturulan 28-Pandemi Ücretsiz İzin” ve “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer” kod numaralı eksik gün nedenlerinin yabancı uyruklu sigortalılar için de kullanılabilecektir.