DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU

Tevkifata Tabi Gider Kayıtlarının “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine” Otomatik Aktarılması

 

Tevkifata ( Stopaj)  tabi gider kayıtlarının “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine” otomatik aktarılması için  beyanname oluşturulmadan önce  “bu dönem vergiye ilişkin kesintilerimi beyan edeceğim”  seçeneği  “evet” işaretlenerek  beyannamenin  oluşturulması gerekmektedir.

Söz konusu  işlemin yapılmaması durumunda  “Matrah ve Vergi  Bildirimi”  tablosuna “Stopaj Tür Kodları” yansıyamayacaktır.

 

Kaynak: https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular