Tam ve Kısmi kdvTevkifat Listesi

01 Mart 2021 Tarihinden İtibaren

TAM TEVKİFAT KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER İÇEREN TABLO
(KDV Genel Uygulama Tebliği)

KDV Tevkifatına Tabi İşlem Türü   (Tam Tevkifat)

Yeni Tevkifat Oranı

Tevkifatı Yapacak Olanlar

Tevkifata Uğrayacak Olanlar

Yurt dışından sağlanan, KDV’nin kapsamına giren, KDV’den istisna edilmemiş olan ve Türkiye’de faydalanılan hizmetler ile Türkiye’de mukim olmayanların Türkiye’deki mallarını KDV kapsamında teslim etmeleri              (Tebliğin I-C/2.1.2.1 bölümü)

 %100

Hizmeti satın alan herkes Bu tevkifata tabi hizmeti veren yabancı kişi ve kuruluşlar
GVK’nun 18’inci maddesi kapsamındaki telif niteliği taşıyan satış ve hizmetlerin münhasıran GVK’nın 94’üncü maddesinde sayılan stopaj sorumlularına yapılması (Tebliğin I-C/2.1.2.2 bölümü)

%100

Sürekli olarak telif faaliyetlerinde bulunanlardan, eser veya telif hizmeti alan ve GVK’nın 94’üncü maddesi kapsamında stopaj sorumlusu olan mükellefler Sürekli olarak meydana getirdikleri GVK’nın 18’inci maddesi kapsamındaki telif ürünlerini (şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve inceleme, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, resim, heykel, nota vs.) sadece stopaj sorumlularına satanlar. (Bu tevkifat telif faaliyetlerinde bulunanların isteğine bağlı olup, KDV tevkifatına tabi tutulmak isteyenlerin bu durumu stopaj sorumlusuna bildirmeleri gerekmektedir. Böylelikle yalnız telif faaliyetinde bulunan ve gelirleri stopaj suretiyle vergilenen kişiler sadece KDV yüzünden defter tutma ve KDV beyannamesi verme mecburiyetinden kurtulmuş olmaktadırlar.)
Gayrimenkuller hariç GVK’nın 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların (mesela bir binek otomobilinin) KDV mükellefi olmayanlarca, yan sütunda yazılı olanlara kiraya verilmesi işlemleri  (Tebliğin I-C/2.1.2.3 bölümü)

%100

KDV mükellefi olan,
– Basit usulde vergilendirilen,
– BSMV mükellefi olan,
– Sadece KDV’ye tabi işlem yaptığı dönemde KDV beyannamesi vermesi uygun görülen,
– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kiracılar
KDV mükellefi olmayan kiraya verenler (Kiraya veren 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alıyorsa, tevkifat uygulanmaz, kiraya ait KDV söz konusu kuruluş tarafından 1 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilir.)
Amatör spor kulüplerinin oyuncuları nın formalarında yer almak
– KDV mükellefi olmayanlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlere pano koymak, bina veya bahçe duvarını kullanmak                
– KDV mükellefiyeti gerektirmeyecek şekilde yayınlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde yapılan reklam verme işlemleri
(Tebliğin I-C/2.1.2.4 bölümü)

%100

KDV mükellefi olan,
– Basit usulde vergilendirilen,
– BSMV mükellefi olan,
– Sadece KDV’ye tabi işlem yaptığı dönemde KDV beyannamesi vermesi uygun görülen,
– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan reklam verenler
KDV mükellefi olmayan ve söz konusu reklam işlemlerini yapanlar.

 

KISMİ TEVKİFAT KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER İÇEREN TABLO
(KDV Genel Uygulama Tebliği)

 Kısmi KDV Tevkifatına Tabi İşlem Türü

Yeni Tevkifat Oranı

Tevkifatı Yapacak Olanlar

Tevkifata Uğrayacak Olanlar

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen
mühendislik, mimarlık, etüt-proje hizmetleri
(Tebliğin I-C/2.1.3.2.1 bölümü)

4/10

Belirlenmiş alıcılar (*) Bu hizmetleri verenler
Yapım işleri ve bu işlerle birlikte ifa edilen, bedeli KDV dahil 5.000.000 TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleri ile birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri (Tebliğin I-C/2.1.3.2.1 bölümü)

4/10

KDV Mükellefleri Bu hizmetleri verenler
Etüt, plan-proje, danışlmanlık, eksperlik,
denetim vb. hizmetler
(Tebliğin I-C/2.1.3.2.2 bölümü)

9/10

Belirlenmiş alıcılar (*) Bu hizmetleri verenler
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara
yönelik tadil, bakım ve onarım hizmetleri
(Tebliğin I-C/2.1.3.2.3 bölümü)

7/10

Belirlenmiş alıcılar (*) Bu hizmetleri verenler
Yemek servis ve organizasyon hizmetleri
(Tebliğin I-C/2.1.3.2.4 bölümü)

5/10

Belirlenmiş alıcılar (*) Bu hizmetleri verenler
İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil)
(Tebliğin I-C/2.1.3.2.5 bölümü ve
60 no.lu KDV Sirkülerinin 2 no.lu bölümü)

9/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (*) İşgücü hizmetini verenler
Yapı denetim hizmetleri
(Tebliğin I-C/2.1.3.2.6 bölümü)

9/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (*) Yapı denetim hizmetini yapanlar
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri
(Tebliğin I-C/2.1.3.2.7 bölümü)

7/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (*) Tevkifata tabi fason hizmeti yapanlar
Turistik mağazalara verilen müşteri
bulma veya müşteri götürme hizmetleri
(Tebliğin I-C/2.1.3.2.8 bölümü)

9/10

KDv Mükellefleri   Bu hizmetleri verenler
Profesyonel spor kulüplerince (Şirketleşenler dahil) elde edilen yayın, reklam ve isim hakkı gelirleri
(Tebliğin I-C/2.1.3.2.9 bölümü)

9/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (*) Profesyonel spor klüpleri (şirketleşenler dahil)
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri
(Tebliğin I-C/2.1.3.2.10 bölümü)

9/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (*) Temizlik çevre ve bahçe bakım hizmetlerini yapanlar
Servis taşımacılığı(Tebliğin I-C/2.1.3.2.11 bölümü)

5/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (*) Servis hizmetini yapanlar
Yurtiçinde karayoluyla yapılan yük taşımacılığı (kargo işletme yetki belgesi kapsamında yapılan kargo taşımacılığı hariç) (Tebliğin I-C/2.1.3.2.11 bölümü)

2/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (*) Kiralık veya özmal araç ile yurtiçinde kara taşımacılığını bilfiil yapan nakliyeciler (nakliye aracıları tevkifata uğramayacaktır
Her türlü baskı ve basım hizmetleri
(Tebliğin I-C/2.1.3.2.12 bölümü)

7/10

Belirlenmiş alıcılar (*) Bu hizmetleri verenler
5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (Tebliğin I-C/2.1.3.2.13 bölümü)

5/10

Yan sütunda belirtilen kurum ve kuruluşlar Bu hizmetleri verenler
Ticari Reklam Hizmetleri (Tebliğin I-C/2.1.3.2.15 bölümü)

3/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (*) Bu hizmeti verenler
Külçe metal teslimleri
(Tebliğin I-C/2.1.3.3.1 bölümü ve 1 no.lu KDV Genel Uygulama Değişiklik Tebliği)

7/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (*) Külçe metal teslim edenler (Cevherden üretim yapanlar ie ithalatçılar hariç)
Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi
(Tebliğin I-C/2.1.3.3.2 bölümü)

7/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (*) Bu ürünleri teslim edenler (Cevherden üretim yapanlar ie ithalatçılar hariç)
İstisnadan vazgeçenler tarafından yapılan
hurda ve atık teslimleri
(Tebliğin I-C/2.1.3.3.3 bölümü)

7/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (*) İstisnadan vazgeçen hurda ve atık satıcıları
Hurda ve atıklardan elde edilen hammaddelerin teslimi
(Tebliğin I-C/2.1.3.3.4 bölümü)

9/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (*) Hurda, atık ve konfeksiyon kırpıntılarından elde edilen hammeddeleri satanlar (İthalatçılar hariç)
Pamuk, tiftik, yün, yapağı, ham post ve
ham deri teslimleri
(Tebliğin I-C/2.1.3.3.5 bölümü)

9/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (*) Bu malları satanalar
Ağaç ve orman ürünleri teslimi
(Tebliğin I-C/2.1.3.3.6 bölümü)

5/10

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (*) Ağaç ve orman ürünlerini satanlar
DMO tarafından alınan ve diğer fasıllarda KDV tevkifatına tabi belirtilmeyen diğer her türlü mallar (Tebliğin I-C/2.1.3.3.7 bölümü)

2/10

KDV mükellefleri Bu ürünleri teslim edenler (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç)
 

 Belirlenmiş Alıcılar şunlardır: (KDV Genel Uygulama Tebliğinin I-C/2.1.3.1/b bölümü)
– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvelde yer alan kamu kuruluşları,
– Bunlar dışındaki Kanunla kurulan kamu kuruluşları,
– Döner sermayeli kuruluşlar,
– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
– Kanunla kurulan ve tüzel kişiliği olan emekli ve yardım sandıkları,
– Bankalar,
– Sigorta ve reasürans şirketleri,
– Sendikalar ve üst kuruluşları,
– Vakıf üniversiteleri,
– Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
– Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
– Kamu iktisadi teşebbüsleri,
– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
-Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
– Organize sanayi bölgeleri,
– Borsalar,
– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıdaki kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş veya işletmeler,
– Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’de işlem gören şirketler,
– Kalkınma ve yatırım ajansları.

Notlar:

-Yukarıdaki tabloda belirtilen bilgiler özet mahiyetindedir ve KDV Genel Uygulama Tebliği’nin metnine göre daha dar kapsamlıdır. Bu nedenle her bir tevkifat türü için, 1. sütunda belirtilen tebliğ bölümü (özellikle kapsam açısından) dikkatle incelenmelidir.


-KDV tevkifatından bahsedebilmek için öncelikle işlemin KDV’ye tabi olup olmadığına bakılmalıdır.


-KDV Kanunu’nun 17/4-a maddesi uyarınca Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiden muaf esnaf veya basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edildiği için bu mükellefler KDV mükellefi sayılmamakta olup, bunların yaptıkları KDV tevkifatına tabi mal ve hizmet alımlarında tevkifat uygulanmaması gerekir.


-Aynı şekilde yukarıda KDV tevkifatına tabi olduğu belirtilen teslim ve hizmetler KDV istisnası kapsamında ise, tevkifatın söz konusu olmayacağı tabiidir.


-KDV Genel Uygulama Tebliğinin I-C/2.1.3.1/b bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlarca yapılan işlemlerde (şirketleşseler dahi profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç) kısmi tevkifat uygulanmayacaktır (Tebliğin I-C/2.1.3.4.1 bölümü).

– Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000.-TL’yi aşmadığı takdirde,
hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

5018 SAYILI KAMU YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NA BAĞLI CETVELLER
(I) Sayılı Cetvel: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
(II) Sayılı Cetvel: Özel Bütçeli İdareler
(III) Sayılı Cetvel: Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
(IV) Sayılı Cetvel: Sosyal Güvenlik Kurumları

 

 

KISMİ TEVKİFATA TABİ MAL VE HİZMETİN NİTELİĞİ ESKİ ORAN YENİ ORAN
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 9/10 9/10
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 5/10 7/10
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 5/10 5/10
Yapı Denetim Hizmetleri 9/10 9/10
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 5/10 7/10
Turistlik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetler 9/10 9/10
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri 9/10 9/10
Servis Taşımacılığı ( Okul/Personel) 5/10 5/10
Yük Taşımacılık  Hizmetleri Yeni 2/10
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 5/10 7/10
Külçe Metal Teslimler 7/10 7/10
Hurda ve Atık Teslimi 7/10 7/10
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi 9/10 9/10
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri 9/10 9/10
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 5/10 5/10
İşgücü Temin Hizmetleri /Özel Güvenlik Hizmetleri 9/10 9/10
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10 9/10
Ticari Reklam Hizmetleri Yeni 3/10
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje hizmetleri 3/10 4/10
Belirlenmiş alıcılar dışındaki tüm KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV  dahil bedeli 5 Milyon TL ve üzerinde olan yapım  işleri  ile bu işlerle birlikte ifa edilen Mühendislik- Mimarlık ve Etüt –Proje hizmetleri (KDV dahil  5  Milyonun altındaki faturalarda tevkifat yapılmaz.) Yeni 4/10
Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Diğer  Hizmetleri (Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Bankalar, Sigorta Firmaları, Meslek Odaları vb. Kurumların aldığı  tüm diğer hizmetler) 5/10 5/10

 

KDV Kısmi Tevfikat Uygulamasında Değişiklikler