Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlar

25 Ocak 2022

Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı 06/01/2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-854887 sayılı Genelge ile 01/01/2022 – 30/06/2022 döneminde geçerli olan memur maaş katsayılarını açıklanmış ve 11/01/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5090 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan yurt dışı gündelik tutarları belirlenmiştir. Buna göre 01/01/2022 – 30/06/2022 döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıda yer verilmiştir. Yurt içi Gündelik Tutarları 1/1/2022 – 30/6/2022 dönemi için gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Brüt Aylıklar (TL) Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) 5.784,43 ve fazlası 92,00 5.743,03 – 5.784,42 80,00 5.237,08 – 5.743,02 75,00 4.593,14 – 5.237,07 71,00 3.810,06 – 4.593,13 63,00 3.810,05 ve daha azı 62,00 Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilecektir. Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel 5090 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı gündelik tutarlarında değişiklik yapılmamıştır. Buna göre, brüt aylık tutarı 5.784,43  TL‘den fazla olan çalışanlar için 1/1/2022 – 30/6/2022 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz. Ülkeler Gündelik Tutarlar A.B.D. (A.B.D. Doları) 182 Almanya (Euro) 164 Avustralya (Avustralya Doları) 283 Avusturya (Euro) 166 Belçika (Euro) 161 Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238 Finlandiya (Euro) 148 Fransa (Euro) 160 Hollanda (Euro) 156 İngiltere (Sterlin) 115 İrlanda (Euro) 155 İspanya (Euro) 158 İsveç (İsveç Kronu) 1.359 İsviçre (İsviçre Frangı) 283 İtalya (Euro) 152 Japonya (Japon Yeni) 31.405 Kanada (Kanada Doları) 244 Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50 Lüksemburg (Euro) 161 Norveç (Norveç Kronu) 1.193 Portekiz (Euro) 155 Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) 617 Yunanistan (Euro) 158 Kosova (Euro) 123 Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127 Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157   5090 SAYILI KARAR

Read more