Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2021 Yılı İçin Arttırıldı

21 Şubat 2021

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2021 Yılı İçin Arttırıldı 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2021 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir. Söz konusu had ve tutarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur

Read more