Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Yenileme Fonu Uygulaması

11 Şubat 2020

Yenileme Fonu Uygulaması      Yenileme fonu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 328 ve 329. maddelerinde düzenlenmiş ve amortismana tabi iktisadi değerlerin satılması veya hasara uğraması durumunda sigortadan alınan tazminatlar sonucunda ortaya çıkan karların ötelenmesi ya da yeni yatırımlara dönüştürülmesine imkan vermektedir.

Read more