Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 9,11

30 Kasım 2020

2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 9,11  28 Kasım 2020 Tarihli ve 31318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Read more