Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler 2021 Yılı İçin Arttırıldı

21 Şubat 2021

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler 2021 Yılı İçin Arttırıldı   29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 522 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Read more