Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Temel Gıda Maddelerinde KDV Oranı %1’e Düşürüldü

14 Şubat 2022

Temel Gıda Maddelerinde KDV Oranı %1’e Düşürüldü   Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Read more