Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Şirket Adına Düzenlenen Ödeme Emrinin Şirketin Bilinen Adreslerine Tebliğ Edilmeden Doğrudan Şirket Müdürünün İkametgah Adresine Tebliğ Edilmesi

25 Şubat 2020

Danıştay 3. Daire Tarih    : 25.02.2019 Esas No : 2015/10486 Karar No  : 2019/1298 VUK Md. 93, 94 ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN ŞİRKETİN BİLİNEN ADRESLERİNE TEBLİĞ EDİLMEDEN DOĞRUDAN ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN İKAMETGAH ADRESİNE TEBLİĞ EDİLMESİ Asıl borçlu şirket adına düzenlenen ödeme emrinin, şirketin bilinen adreslerine tebliği yoluna gidilmeden doğrudan şirket müdürü olduğu belirtilen davacının ikametgah adresine tebliğinin, tebliğ usulüne uygun düşmediği hk.

Read more