Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

7256 Sayılı Kanun’la Düzenlenen İstihdama Dönüş Desteğinin Usul ve Esasları

30 Kasım 2020

7256 Sayılı Kanun’la Düzenlenen İstihdama Dönüş Desteğinin Usul ve Esasları   17/11/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Kanunun  12 inci maddesi  ile  4447 sayılı  İşsizlik  Sigortası  Kanununa  eklenen  geçici  27’ inci  maddede istihdama dönüş desteği düzenlenmiştir.

Read more