Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayılarının Hesaplanması

25 Şubat 2021

 SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayılarının Hesaplanması   Özellikle  şubat  aylarında  SGK’  ya  bildirilecek  prim  ödeme  ve  eksik  gün  sayılarının hesabında tereddütler yaşanmaktadır. Bu konuya ilgili mevzuat bölümünde belirtilen SGK genelgesinde açıklık getirilmiştir. Bu kapsamda SGK’ ya bildirilecek prim ödeme ve eksik gün sayılarının hesabı aşağıda örnekleriyle birlikte açıklanmıştır.

Read more