Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Raporlu Sigortalının SGK’ya Bildirimi

3 Nisan 2021

Raporlu Sigortalının SGK’ya Bildirimi 2.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ“ ile raporlu sigortalının çalışmadığına dair bildirimin 10 güne kadar olan istirahatler de, istirahatin bittiği günü takip eden 5 iş günü içinde ,10 gün den fazla olan istirahatlerde de 10 günlük sürelerin bitimini takip eden 5 işgünü içinde internet üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 5 günlük süresinde bildirim yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

Read more