Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren desteğinin kurum kazancının tespitinde gelir ve gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

25 Ocak 2022

T.C.  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 27575268-105[2020-948]-E.364352 Tarih: 28.12.2020 Konu: Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren desteğinin kurum kazancının tespitinde gelir ve gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

Read more