Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

21 Şubat 2021

31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları   9 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de 525 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğde, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesine yönelik açıklamalar ile 31.12.2020 tarihi itibariyle yabancı para cinsi hesapların değerlemelerinde esas alınacak döviz kurları yer almaktadır.

Read more