Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Uygulaması

21 Şubat 2021

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Uygulaması 31  Temmuz 2020  tarihli  ve  31202  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan 2813  sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/01/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil ) geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştı.

Read more