Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

KDV Kısmi Tevfikat Uygulamasında Değişiklikler

21 Şubat 2021

KDV Kısmi Tevfikat Uygulamasında Değişiklikler   16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel  Uygulama  Tebliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Tebliğ  (Seri  No:  35)’de  kısmi tevkifat  uygulamalarına  ilişkin  oran  ve  kapsam  konularında  değişiklik  yapılmıştır. Değişiklikler, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Read more

Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına İlişkin Düzenlenecek Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır.

20 Nisan 2020

Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin, Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına İlişkin Düzenlenecek Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır.

Read more