Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar

3 Nisan 2021

KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel olarak Tebliğde belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır.

Read more