Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

17 Şubat 2020

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik   14/02/2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:30) ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Read more