Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler

21 Şubat 2021

2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılına ait emlak(bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2021 yılında mükellef olacaklarınemlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa vearazi metrekare birim değerlerinin ve değerli konut vergisine ilişkinolarak 2021 yılında uygulanacak olan 29/7/1970tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 42 ncimaddesinde yer alan tutar ile 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alanvergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespiti hususlarında açıklamalar yapmaktır.

Read more