Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin  yenilenmesi zorunluluğu

24 Ocak 2020

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin  yenilenmesi zorunluluğu 30.09.2004 tarih ve 599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden,

Read more