Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

İşverenlerin, 31.01.2022 Tarihine Kadar e-Tebligat Adresini Almaları Zorunludur

31 Ocak 2022

İşverenlerin, 31.01.2022 Tarihine Kadar e-Tebligat Adresini Almaları Zorunludur   I- GİRİŞ

Read more

Sgk e-Tebligat Sistemi Başvuru

24 Ocak 2022

Sgk e-Tebligat Sistemi Başvuru 24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile SGK e-tebligat sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak tebligat işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak sistemdir.

Read more