Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

12 Ocak 2020

31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları   Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde; yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa,

Read more