Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Defter Tutma Hadleri

10 Ocak 2020

Defter Tutma Hadleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış;

Read more