Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2022 Yılı Damga Vergisi Tutarları

25 Ocak 2022

2022 Yılı Damga Vergisi Tutarları  21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 66 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Read more