Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı

26 Haziran 2020

Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı Asgari işçilik uygulaması 5510 sayılı Kanun’un 85’   inci maddesinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri  Yönetmeliğinin  110’uncu  maddesinde  açıklanmıştır.   Kamu  idareleri,  döner  sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde SGK ünitelerince araştırma işlemi yapılır.

Read more