Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

Anonim Şirketlerde Pay Devrine İlişkin Düzenlemeler

17 Şubat 2020

Anonim Şirketlerde Pay Devrine İlişkin Düzenlemeler   I- GİRİŞ Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik faaliyet için kurulabilen anonim şirketlerin sayısı içinde bulunduğumuz tarih itibariyle(1) 140.000 civarındadır(2).

Read more