Etkili ve Hızlı Denetim Çözümleri

2022 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları 

25 Ocak 2022

2022 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları  21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 89 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları yeniden belirlenmiştir.

Read more